Κηλιδοβλατιδώδης πυρετός /Πυρετός Μασσαλίας/ - Средиземноморска петниста треска /Марсилска треска/

Ορισμός:

Ο πυρετός Μασσαλίας ανήκει στην ομάδα των λεγόμενων κροτωνογενών κηλιδοβλατιδωδών πυρετών, οι οποίοι είναι λοιμώξεις των φυσικών εστιών. Χαρακτηρίζεται από μέτρια έως βαριά κατάσταση πυρετού από μερικές ημέρες έως δυο εβδομάδες.

Λοιμογόνος παράγοντας: Rickettsia conorii, също и R.sibirica, R. ricketsii, R.slovaca и др.

Δεξαμενή:

Οι Κρότωνες Ixodes έχουν τον κύριο ρόλο ως δεξαμενή και μεταδότες της λοίμωξης.

Τρόπος μετάδοσης:

Συχνότερα τσίμπημα από κρότωνες.

Περίοδος επωάσεως:

5-7 ημέρες.

Χαρακτηριστικά:

Η κύρια κλινική συμπτωματολογία αυτού του νοσήματος περιλαμβάνει αύξηση της θερμοκρασίας, ύπαρξη πρωτογενούς κηλίδας, ανάπτυξη εξανθήματος, κόπωση και πόνους στις αρθρώσεις. Στο 66% των ασθενών η ασθένεια εξελίσσεται μέτρια, ενώ οι ελαφρές μορφές παρατηρούνται στο 25% περίπου. τα κρούσματα με βαριά πορεία χαρακτηρίζονται από πολυοργανική ανεπάρκεια /βλάβες των πνευμόνων, του ήπατος και του καρδιοαγγειακού συστήματος /.

Διάγνωση:

Ορολογική διάγνωση ορών από ασθενείς και προσβεβλημένα ζώα /αγελάδες, πρόβατα, αδέσποτα σκυλιά/ με τη βοήθεια μικρού τεστ ανοσοφθορισμού, χρήση πολυκλωνικών και μονοκλωνικών αντισωμάτων. Εξέταση κροτώνων για την παρουσία ρικετσιών μέσω άμεσου και έμμεσου τεστ ανοσοφθορισμού αιμοκυττάρων.

Θεραπεία:

Doxycycline 7-10 ημέρες, παράγωγα του Chinolon /Ciprobay κ.α./. Σε περίπτωση τσιμπήματος από κρότωνες είναι απαραίτητα προληπτικά μέτρα με Doxycycline, ιδιαίτερα στις περιοχές που θεωρούνται ενδημικές γι’ αυτή τη νόσο.

Επιδημιολογία:

Ενδημικές περιοχές γι’ αυτό το νόσημα στη Βουλγαρία είναι οι περιφέρειες Πάζαρτζικ,. Πλόβντιφ, Στάρα Ζαγκόρα, Μπουργκάς και Χάσκοβο. Η εποχικότητα έχει εαρινό και θερινό χαρακτήρα, αλλά είναι δυνατή παρόμοια εξέλιξη και τον Μάρτιο, Απρίλιο και Νοέμβριο. Στοιχεία για τη Βόρεια Ελλάδα το 2000 δείχνουν την ύπαρξη αντισωμάτων προς Rickettsia conorii σε υγιείς ανθρώπους 7.9% .

eu
Проект „Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите” се осъществява с финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС. Съдържанието в тази интернет страница отразява мнението на авторите и по никакъв начин не изразява официалното становище на ЕС.
bul
eXTReMe Tracker