Πυρετός Q – Ку-треска /Q-fever/

Ορισμός:

Οξύ λοιμώδες νόσημα.

Λοιμογόνος παράγοντας:

Coxiella burnetii, Gram-θετικό βακτήριο που δεν αναπαράγεται σε τεχνητό θρεπτικό περιβάλλον, οργανισμός με δυο φάσεις αντιγόνων που συνδέονται με την πηγή του δείγματος φάση 1 που έχει εντοπιστεί στη φύση, και φάση 2 ανάμεσα σε πολλά εργαστηριακά δείγματα σε αυγά ή κυτταρικές καλλιέργειες.

Δεξαμενή:

Πρόβατα, βοοειδή, γίδες, γάτες, σκύλοι, ορισμένα άγρια ζώα, πτηνά και κρότωνες. Οι κρότωνες δεν θεωρούνται βασική πηγή για τη μόλυνση ανθρώπων. Τα μολυσμένα ζώα όπως πρόβατα και γάτες συνήθως δεν εκδηλώνουν συμπτώματα, αλλά αποβάλλουν μεγάλο αριθμό βακτηρίων με τον πλακούντα.

Τρόπος μετάδοσης:

Συνήθως μέσω διάδοσης του λοιμογόνου παράγοντα στον αέρα σε σκόνη, μολυσμένη με περιττώματα πτηνών και ζώων. Μολυσμένα σωματίδια μπορούν να μεταδίδονται δια του αέρα σε σημαντικές αποστάσεις – πάνω από ένα χιλιόμετρο· με την άμεση επαφή με προσβεβλημένα ζώα ή άλλα μολυσμένα υλικά – μαλλί, άχυρο κ.α.· μέσω άμεσης μόλυνσης κατά την μετάγγιση αίματος ή μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Περίοδος επωάσεως:

Συνήθως 2-3 εβδομάδες.

Χαρακτηριστικά:

Μπορεί να εξελιχθεί με οξύ τρόπο και χρόνια. Χαρακτηρίζεται με την ανάπτυξης γριποειδούς κατάστασης ή εξελίσσεται με τα συμπτώματα άτυπης πνευμονίας ή ηπατίτιδας, με απότομη έναρξη και αύξηση της θερμοκρασίας έως 39-40оС. Ανάπτυξη γαστρεντερικών συμπτωμάτων όπως ναυτίας, εμετού, διάρροιας. Συνήθως ο πυρετός Q είναι νόσημα που αυτοπεριορίζεται και τελειώνει μέσα σε δυο εβδομάδες περίπου. Η χρόνια μορφή της νόσου είναι πολύ σοβαρή, συχνά με θανατηφόρα πορεία και θνητότητα γύρω στο 65%.

Θεραπεία:

Doxycycline, από του στόματος, 15-21 ημέρες.

Επιδημιολογικά μέτρα:

Η αιχμή της νόσου έχει γενικά σύντομη διάρκεια. Εποχικότητα - Μάρτιος-Ιούνιος. Τα μέτρα ελέγχου συνδέονται με την εξάλειψη της εστίας και την παρακολούθηση των ανθρώπων, με εφαρμογή αντιβιοτικής θεραπείας σ’ όσους εκδηλώνουν συμπτώματα της νόσου.

eu
Проект „Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите” се осъществява с финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС. Съдържанието в тази интернет страница отразява мнението на авторите и по никакъв начин не изразява официалното становище на ЕС.
bul
eXTReMe Tracker