Εχινοκόκκωση - Ехинококоза /Echinococus granulosus/

Ορισμός:

Η εχινοκόκκωση είναι εστιακή ζωοανθρωπονόσος – παρασίτωση, η οποία εξελίσσεται με συμπτωματολογία, η οποία εξαρτάται από την εντόπιση των εχινόκοκκων κυστών και με σοβαρή πρόγνωση σε περίπτωση λανθασμένης θεραπευτικής συμπεριφοράς. Στο φόντο της άνω της διπλάσιας αύξησης της νοσηρότητας για μια περίοδο 10 χρόνων από 3,02%ººº το 1987 σε 8,47%ººº το 1996, το πρόβλημα παραμένει επίκαιρο και μέχρι σήμερα.

Λοιμογόνος παράγοντας:

Echinococcus granulosus, γένος Echinococcus, οικογένεια Taeniidae, κλάση Cestoidea.

Δεξαμενή:

Τα κατοικίδια σκυλιά, πρόβατα, βοοειδή, γίδες, χοίροι, άλογα και άλλα ζώα.

Τρόπος μετάδωσης:

Μέσω μολυσμένων χεριών, τροφής, νερού, χώματος.

Περίοδος επωάσεως:

Κυμαίνεται από 12 μήνες έως χρόνια.

Χαρακτηριστικά:

Χαρακτηρίζεται από συμπτωματολογία αργά αναπτυσσόμενου όγκου. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την ανάπτυξη κακοήθους διαδικασίας, αμοιβαδικό απόστημα, την ύπαρξη συγγενών κυστών, φυματίωση.

Διάγνωση:

Η πρώιμη διάγνωση της εχινοκόκκωσης αποτελεί πρόβλημα εξαιτίας της μακράς περιόδου χωρίς υποκειμενικά ενοχλήματα και της απουσίας παθογνωμονικών συμπτωμάτων ακόμη και κατά την προχωρημένη φάση του νοσήματος. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό αν ερμηνευθούν συλλογικά τα στοιχεία για τον παρασιτικό χαρακτήρα του νοσήματος που αποδεικνύεται μέσω ορολογικών μεθόδων (RPHA, ELISA και RIF) και τα ευρήματα από τις καθιερωμένες απεικονιστικές διαγνωστικές μεθόδους υπερηχογραφία, αξονική τομογραφία (CAT) και πυρηνική μαγνητική τομογραφία (MRI). (1,8)

Ακτινογραφία πνεύμονα και καρδιάς.

Μικροσκοπική εξέταση περιεχομένου κύστης για πρωτοσκώληκες Echinococcus granulosus και ιστολογική εξέταση του θυλάκου κύστης συμβάλλουν για τη διάγνωση των οροαρνητικών κρουσμάτων εχινοκόκκωσης.

Θεραπεία:

Η θεραπεία της εχινοκόκκωσης συνήθως είναι σύνθετη χειρουργική και συντηρητική. Αιτιολογική συντηρητική θεραπεία της εχινοκόκκωσης διεξάγεται με Albendazole σε δόση 10-15 mg/kg σωματικού βάρους με κύκλο θεραπείας 28 ημερών.

Επιδημιολογία:

Οι ασθενείς χρειάζονται ιατρική παρακολούθηση 5 ετών με εξετάσεις ελέγχου από παρασιτολόγο που περιλαμβάνουν φυσική εξέταση, παρακλινικές και βιοχημικές εξετάσεις, υπερηχογραφία των κοιλιακών οργάνων, ακτινογραφία πνεύμονα και καρδιάς και ορολογική εξέταση για εχινοκόκκωση. Σε περίπτωση εντοπισμού επανειλημμένης προσβολής της νόσου, αυτή αντιμετωπίζεται όπως νεοανακαλυφθείσα.

eu
Проект „Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите” се осъществява с финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС. Съдържанието в тази интернет страница отразява мнението на авторите и по никакъв начин не изразява официалното становище на ЕС.
bul
eXTReMe Tracker