Тип файл Име на файла Големина

Документ

Информационна брошура - A(H1N1)

563 килобайта

Документ

Постер за младежите - A(H1N1)

2.7 мегабайта

Документ

Постер за малцинствата - A(H1N1)

878 килобайта

Документ

Детска картичка - A(H1N1)

1.25 мегабайта

Документ

Информационна картичка - Бруцелоза

282 килобайта

Документ Информационна картичка - Птичи грип 320 килобайта

Документ Информационна картичка - Ехинококоза 189 килобайта

Документ Информационна картичка - Лаймска болест 220 килобайта

Документ Информационна картичка - Конго-треска 226 килобайта

Документ Информационна картичка - Ку-треска 216 килобайта

Документ Информационна картичка - Малария 200 килобайта

Документ Информационна картичка - Марсилска треска

227 килобайта


Медия Видеоклип - Бруцелоза 23 мегабайта

Медия Видеоклип - Ехинококоза

26 мегабайта


Медия Видеоклип - Болести причинявани от кърлежи 33 мегабайта

Медия Видеоклип - Малария 20 мегабайта

Медия Видеоклип - Птичи грип 35 мегабайта

Документ Птичи грип - Брошура за дребни селски стопани

1 мегабайт


Документ Птичи грип - Брошура за населението

5.5 мегабайта


Документ Птичи грип - Брошура за ромското население

1 мегабайт


Документ Плакат за птичи грип за дребни селски стопани

1 мегабайт


Документ Плакат за птичи грип за ромското население

700 килобайта


Документ Образователна детска игра за птичи грип (5-7г.)

4 мегабайта


Документ Образователни комикси за птичи грип
за тийнейджъри (12-16г.)

9.7 мегабайта


Документ Образователни карти за игра за ромски деца

3 мегабайта


Документ Материали за медиите - Факт лист за птичия грип

199 килобайта


Документ Птичи грип - Информация за медиите

153 килобайта


Медия Радио спот "Дребни селски стопани"

4 мегабайта


Медия Радио спот "Население"

3 мегабайта


Медия Телевизионно съобщение за предпазване от
птичи грип на български език

6.5 мегабайта


Медия Телевизионно съобщение за предпазване от
птичи грип на турски език

7 мегабайта


Медия Образователен филм за птичи грип с фокус върху
ромското население
- част 1

23 мегабайта


Медия Образователен филм за птичи грип с фокус върху
ромското население - част 2

22 мегабайта


eu
Проект „Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите” се осъществява с финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС. Съдържанието в тази интернет страница отразява мнението на авторите и по никакъв начин не изразява официалното становище на ЕС.
bul
eXTReMe Tracker