Представените в тази секция материали са разработени по следните проекти:

УНИЦЕФ - “Национална комуникационна кампания за превенция на птичия грип”, финансирана от УНИЦЕФ България, реализирана от „ИнтелДей Солушънс”, носител на световна златна награда за PR на международна асоциация на PR специалистите в категория обществен сектор 2007 г.

ПРООН - “Превенция на птичия грип сред ромската общност”, финансиран от ПРООН и реализиран от “ИнтелДей Солушънс”.


Брошури за птичи грип

Брошура за дребни селски стопани

Брошура за населението

Брошура за ромското население


Брошура за дребни селски стопани Плакат за птичи грип за дребни селски стопани

Плакат за ромското население

Образователна детска игра за птичи грип (5-7г.) Образователна детска игра за птичи грип (5-7г.)

Образователни комикси за птичи грип за тийнерджъри (12-16г.) Образователни комикси за птичи грип
за тийнерджъри (12-16г.)

Образователни карти за игра за ромски деца Образователни карти за игра за ромски деца

Материали за медиите по темата Птичи грип Материали за медиите по темата "Птичи грип"

Факт лист за птичия грип
Информация за медиите

Радио спотове Радио спот "Дребни селски стопани" - свали 4 мегабайта

Радио спот "Население" - свали 3 мегабайта

Материали за медиите по темата Птичи грип Телевизионно съобщение за предпазване от птичи грип

На български език

Телевизионно съобщение за предпазване от птичи грип - български Свали клипа - 6.5 мегабайта

На турски език

Телевизионно съобщение за предпазване от птичи грип - турски Свали клипа - 7 мегабайта


Материали за медиите по темата Птичи грип
Образователен филм за птичи грип
с фокус върху ромското население


Част 1

Образователен филм за птичи грип с фокус върху ромското население Свали клипа - 23 мегабайта

Част 1

Образователен филм за птичи грип с фокус върху ромското население Свали клипа - 22 мегабайта

eu
Проект „Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите” се осъществява с финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС. Съдържанието в тази интернет страница отразява мнението на авторите и по никакъв начин не изразява официалното становище на ЕС.
bul
eXTReMe Tracker