Документ Епидемиологични проблеми на трансграничното сътрудничество -
д-р Константин Ангелов

Документ Инфекцизиозни заболявания, актуални за пограничните райони -
проф. Иван Диков

Документ Комисия за граничен контрол - д-р Боян Доганов,
Консорциум "Здраве 2007"

Документ Роля на медиите в процеса на трансгранично сътрудничество
в областта на превенцията, наблюдението и контрола на
епидемичните болести и паразитозите - Деница Сачева

Документ Мрежа за трансгранично сътрудничество - д-р Боян Доганов,
Консорциум "Здраве 2007"

Документ Роля на трансграничното сътрудничество за ранното известяване,
надзора , контрола и превенцията на инфекциозни и паразитни болести -
д-р Боян Доганов, Консорциум "Здраве 2007"

Документ Системи за трансгранично сътрудничество в областта на превенцията,
наблюдението и контрола на епидемичните болести и паразитозите –
д-р Галин Каменов

Документ Бруцелоза - д-р Константин Ангелов; д-р Галин Каменов

Документ Епидемиологично проучаване

Документ Ку-треска

Документ Лаймска болест - д-р Константин Ангелов; д-р Галин Каменов

Документ Марсилска треска

Документ Система от мерки на общественото здравеопазване
спрямо заплахата от биотероризъм

Документ Превенция и контрол на грипа

Документ Промоция на здравето и профилактика на болестите

Документ Птичи грип: реалност и перспективи - доц. д-р Златко Н. Кълвачев, дмн

Документ Кампания за информиране на медиите и обществеността за
ендемичните болести и паразитозите - Деница Сачева

Документ Проблеми на вектор преносимите инфекции в България -
д-р Галин Каменов

Документ "Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията,
наблюдението и контрола на епидемичните болести и паразитозите",
Финален отчет - д-р Боян Доганов, Консорциум "Здраве 2007"

Документ Centre for mosquito abatement and civil protection of the prefecture
of Serres - Ilaridis Aggelos - Technical Director

Документ Нови проблеми на природно - огнищни инфекции в България и
съседни страни Д-р ГАЛИН КАМЕНОВ

Документ Етични аспекти при отразяването на здравни проблеми -
Кристина Баксанова


eu
Проект „Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите” се осъществява с финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС. Съдържанието в тази интернет страница отразява мнението на авторите и по никакъв начин не изразява официалното становище на ЕС.
bul
eXTReMe Tracker