Натиснете върху кадъра, за да видите целия клип
Бруцелоза - видео Ехинококоза - видео
 
Болести причинявани от кърлежи - видео Малария - видео
 
Птичи грип - видео  

eu
Проект „Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите” се осъществява с финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС. Съдържанието в тази интернет страница отразява мнението на авторите и по никакъв начин не изразява официалното становище на ЕС.
bul
eXTReMe Tracker