A(H1N1) - Информационна брошура A(H1N1) - постер за младежи
A(H1N1) - постер за малцинствата
A(H1N1) - Детска картичка Бруцелоза Free Card
Ехинококоза Free Card
Лаймска болест Free Card Кримско-Конго хеморагична треска Free Card
Ку-треска Free Card
Малария Free Card Марсилска треска Free Card
Птичи грип Free Card

eu
Проект „Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите” се осъществява с финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС. Съдържанието в тази интернет страница отразява мнението на авторите и по никакъв начин не изразява официалното становище на ЕС.
bul
eXTReMe Tracker