Сваляне на файл Анализ - м. Октомври

Сваляне на файл Публикации - м. Октомври

Медия - Октомври Репортаж BTV

Натиснете върху кадъра, за да видите целия клип

Репортаж BTV Свали клипа - 8.5 мегабайта


Медия - Октомври Предаване "Избери здравето" - РТВЦ Благоевград (23.10.2008)

Натиснете върху кадъра, за да видите целия клип

Предаване Избери здравето - РТВЦ Благоевград (23.10.2008) Свали клипа - 60 мегабайта


eu
Проект „Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите” се осъществява с финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС. Съдържанието в тази интернет страница отразява мнението на авторите и по никакъв начин не изразява официалното становище на ЕС.
bul
eXTReMe Tracker