Птичи грип (ПГ) /Avian flu/

Дефиниция:

Птичият грип е заразно заболяване, причинено от грипен вирус, който обикновено засяга дивите и домашни птици и свинете.

Причинител:

Грипен вирус А (H5N1) (сем. Orthomyxoviridae). Този тип вирус е уникален представител не само на фамилията към която принадлежи, но и сред респираторните вируси изобщо.

Този вирус е част от групата птичи вируси, които са прескочили видовата принадлежност (бариера) и могат да предизвикат тежки инфекции, включително и смъртен изход у хората. Трябва да се отбележи, че вирусът може да се промени (генетични промени) във форма, която би била силно инфекциозна за хората и вече може да се предава директно от човек на човек.

Резервоар:

Природният резервоар на птичите грипни вируси са прелетните водни птици, най-често дивите патици. Домашните птици (кокошки и пуйки) са особено възприемчиви към вируса. Директният или индиректният контакт на домашните птици със заразени прелетни птици е най-честата причина за възникване на птичите епидемии. Пазарите за живи птици също играят важна роля при разпространението на заразата.

Начин на предаване:

При директен контакт с инфектирани птици или материали, контаминирани с техни екскременти – фекално-орален и респираторен. Нормално птичите грипни вируси не инфектират видове извън птици и прасета. Първата документирана инфекция на човек с птичи грипен вирус е в Хонг Конг през 1997, когато щама H5N1 причинява тежко респираторно заболяване на 18 души от които 6 умират. От тогава до днес (2007 г.) са заболели 328 души, от които фатално 200 (61%).

В България не е наблюдаван случай на птичи грип сред хората!

Инкубационен период:

3-7 дни

Характеристика:

При птиците се наблюдава силна жажда, безапетитие и водниста диария. Конюнктивата е кръвонапълнена и оточна, понякога с развитие на хеморагии. Смъртта настъпва обикновено в рамките на 24-48 часа, може и по-късно. Диференциална диагноза трябва да се прави с болестта на Newcastle.

При човека се развива грипоподобно състояние, с повишаване на температурата, засягане на дихателната система, кървене от носа и венците, но с рядко развитие на конюнктивит.

Диагностициране:

Диагностиката на птичия грип се основава на клинични и епидемиологични данни, както и на специализирани вирусологични изследвания. Окончателното й поставяне изисква идентифициране на причинителя. Всички съмнителни случаи/материали трябва да се изпращат за изследване в Централната Референтна Лаборатория „Грип и ОРЗ” в Националния Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ) в София. Необходимо е всички манипулации, свързани с диагностиката на вируса, да бъдат провеждани съгласно инструкциите на СЗО за биологична безопасност.

Изолация на вируса в клетъчни култури.

Серология – реакция за задръжка на хемаглутинацията / РЗХА / с Н5 специфичен антисерум; ELISA за доказване на NP антиген на вируса; имунофлуоресцентен тест на Н5 антиген чрез използуване на Н5 моноклонални антитела; PCR, RT PCR; експресни методи за доказване на вирусен антиген в клинични материали / 10-30 мин / – Directigen - / Beckton Dickinson/, Quick Vue /Glaxo /

Третиране:

Използват се препарати инхибитори на неуроминидазата: Оселтамивир / Тамифлу / и Занамивир / Реленца . Трябва да се знае, че вирусът на ПГ е резистентен на ремантадин, който се използва за лечение на човешки грипни вируси.

Епидемиология:

Разпространението на вируса сред диви и домашни птици увеличава опасността от появата на заболяването и при хората. Ето защо, при установяването на такава връзка /група от случаи при птици и хора, със симптоматика, характерна за ПГ/ би могло да подскаже възможно развитие на заболяването. В този смисъл, трябва да бъдат разработени програми, включващи мероприятия за редуциране възможностите за поява на вируса, както и подобряване системата за наблюдение и ранно предупреждения при регистриране на съмнителни случаи, както и осигуряване на определени количества от антивирусни средства.


eu
Проект „Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите” се осъществява с финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС. Съдържанието в тази интернет страница отразява мнението на авторите и по никакъв начин не изразява официалното становище на ЕС.
bul
eXTReMe Tracker