Бруцелоза /Brucellosis/

Дефиниция:

Бруцелозата е инфекциозно заболяване, причинявано от бактерии, принадлежащи към род Brucella. Болестта е силно инфекциозна и тежка при хората и животните и може да доведе до смърт. Важен източник на човешката бруцелоза могат да бъдат заразени хранителни продукти от животински произход.

Причинител:

Brucellaе са грам-негативни бактерии, патогенни за хората и различни домашни и диви животни. Видът включва шест признати вида на базата на специфичността на реципиента.

Резервоар:

говеда, свине, кози и овце, а също така бизони и елени

Начин на предаване:

При контакт с тъкани, кръв, урина, плацента, използване на сурово мляко и непастьоризирани млечни продукти (сирене и др.) от инфектирани животни.

Инкубационен период:

Вариабилен, 5-60 дни, може и няколко месеца

Характеристика:

При хората, бруцелозата може да причини спектър от симптоми, характерни за грипа като треска, изпотяване, главоболие, болки в гърба, атралгия, отпадналост. Възможно е развитие на супуративни инфекции в различни органи – черен дроб, слезка и др. В 2-20% от случаите се развиват генитоуринарни инфекции – орхити, епидидимити, както и ендокардити. По тежките инфекции са придружени със симптоми от ЦНС. Хроничната форма на заболяването се характеризира с рекурентни трески, болки в ставите, умора и изтощение.

Диагностициране:

Понастоящем диагнозата на тази зооноза се базира на серологични и микробиологични тестове. Търси се изолиране на причинителя от кръв, костен мозък, и др. тъкани. Идентификацията със стандартните методи е трудна и продължителна и може да бъде възпрепятствана от намесата на посредници. Класически, необходим е дълъг инкубационен период и често се получават фалшиви резултати.

Прилагането на техники за молекулярно типизиране на инфекцията от Brucella /PCR и нейни модификации/, отваря нови вълнуващи възможности за изучаване епидемиологията на различните бруцелозни инфекции при хората, домашните и дивите животни. Тези методи позволяват достоверно разграничаване между различните щамове на видовете Brucella. Също, с прилагането на тези методи в Европейски проект, ще стане възможно да се идентифицират източниците на инфекция и нейните пътища между Изтока – Балканите и Западните страни.

Третиране:

Комбинация от рифампицин или стрептомицин и доксициклин поне 6 седмици.

Епидемични мерки:

Търсене на възможни вектори на инфекцията, контрол на млечните продукти


eu
Проект „Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите” се осъществява с финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС. Съдържанието в тази интернет страница отразява мнението на авторите и по никакъв начин не изразява официалното становище на ЕС.
bul
eXTReMe Tracker