Ку-треска /Q-fever/

Дефиниция:

Остро инфекциозно заболяване.

Причинител:

Coxiella burnetii, грам-отрицателен бактерий, който не се размножава в изкуствени хранителни среди, организъм с две антигенни фази, свързани с източника на изолата – фаза 1, намерена в природата и фаза II – след множество лабораторни пасажи в яйца или клетъчни култури.

Резервоар:

Овце, говеда, кози, котки, кучета, някои диви животни, птици и кърлежи.Кърлежите не се приемат за основен източник за инфектиране на хора. Инфектираните животни като овце и котки обикновено са асимптоматични, но излъчват значителен брой бактерии в плацентата.

Начин на предаване:

Най-често чрез въздушна дисеминация на причинителя в прах, контаминирана от птичи и животински екскременти. Замърсени частици могат да бъдат предавани по въздушен път на значителни разстояния ; при директен контакт с инфектирани животни или други контаминирани материали – вълна, слама и др.; при кръвопреливане или трансфузия на костен мозък.

Начин на предаване:

Най-често чрез въздушна дисеминация на причинителя в прах, контаминирана от птичи и животински екскременти. Замърсени частици могат да бъдат предавани по въздушен път на значителни разстояния – километър и повече; при директен контакт с инфектирани животни или други контаминирани материали – вълна, слама и др.; при директно инфектиране при кръвопреливане или трансфузия на костен мозък.

Инкубационен период:

Обикновено 2-3 седмици.

Характеристика:

Може да протече остро и хронично. Характеризира се с развитие на грипоподобно състояние или протича с белезите на атипична пневмония или хепатит, внезапно начало и повишение на температурата до 39-40оС. Развитие на гастроинтестинални симптоми като гадене, повръщане, диария. Обичайно Ку-треската е самоограничаващо се заболяване, което завършва за около две седмици. Хроничната форма на заболяването е твърде сериозна, често с фатално протичане и смъртност около 65%.

Третиране:

Доксициклин, орално 15-21 дни.

Епидемични мерки:

Взривовете най-общо са с краткотрайно протичане. Сезонност - март-юни. Контролните мерки са свързани с елиминирането на огнището и наблюдение на хората, с приложение на антибиотична терапия при тези, които показват признаци на заболяването.


eu
Проект „Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите” се осъществява с финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС. Съдържанието в тази интернет страница отразява мнението на авторите и по никакъв начин не изразява официалното становище на ЕС.
bul
eXTReMe Tracker