Институции:
Министерство на здравеопазването - www.mh.government.bg
Министерство на извънредните ситуации - www.mdpba.government.bg
Министерство на регионалното развитие и благоустройството - www.mrrb.government.bg
Министерство на земеделието и храните - www.mzh.government.bg
Министерство на околната среда и водите - www.moew.government.bg
Министерство на труда и социалната политика www.mlsp.government.bg
Национален център по заразни паразитни болести - www.ncipd.org
Национален център по здравна информация - www.nchi.government.bg
Национален център по опазване на общественото здраве - www.nchmen.government.bg


Регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве:
Натиснете тук за сваляне на списък с регионални инспекции


Областни управители:
Благоевград - www.bl.government.bg/bl/home.html
Смолян - www.region-smolyan.org
Хасково - www.hs.government.bg/hs/news/governor.htm
Кърджали - www.kardzhali.org


Общини:
Благоевград - www.blgmun.com
Смолян - www.smolyan.bg
Хасково - www.haskovo.bg
Кърджали - www.kardjali.bg


Регионални медии:
Натиснете тук за сваляне на списък с регионални медии


Здравни журналисти в националните медии:

Натиснете тук за сваляне на списък с журналисти в национални медии


Ветеринарни служби:
Натиснете тук за сваляне на списък с ветеринарни служби


eu
Проект „Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите” се осъществява с финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС. Съдържанието в тази интернет страница отразява мнението на авторите и по никакъв начин не изразява официалното становище на ЕС.
bul
eXTReMe Tracker